รายละเอียด

การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ และทักษะการทำงานที่มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง เป็นสิ่งจำเป็นต่อองค์กร หากองค์กรต้องการสร้างบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถอย่างทั่วถึง ต้องรู้จักผลักดันบุคลากรต้นแบบขึ้นมา ให้เป็นวิทยากรภายในองค์กร แล้วให้บุคลากรต้นแบบสร้างและพัฒนาบุคลากรอื่นๆ ต่อไป 


หลักสูตร TRAIN THE TRAINER ออกแบบมาพัฒนาบุคลากรที่มีความสามารถให้เป็น วิทยากร เพื่อพัฒนาบุคลากรท่านอื่น ให้สามารถดึงศักยภาพภายในตัวเองออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์และประสบความสำเร็จให้สูงที่สุด


KEY BENEFITS

• พัฒนาศักยภาพให้เป็นวิทยากรมืออาชีพ จากอะไร แค่ไหน อย่างไร 
• กระตุ้นให้ค้นพบจุดเด่นของตัวเอง 
• สร้างจุดขายของตัวเองแบบวิทยากรมืออาชีพ 
• มองให้ขาดแบบไหนเรียกวิทยากรมือใหม่และมืออาชีพ 
• ยกระดับความสามารถจากการมองโอกาสของตัวเองบนความเป็นจริง 
• พัฒนาศักยภาพให้เป็นวิทยากรที่มีคุณภาพทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน 
• เขียนหลักสูตรการอบรมขั้นเทพ เนื้อหาแบบไหนตอบโจทย์คนเข้าอบรม 
• สร้างบรรยากาศการอบรมแบบไหนให้เป็นแดนสวรรค์ของการเรียนรู้ 

KEY CONTENTS 
• กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ของมืออาชีพ 
• อะไร แค่ไหน อย่างไร ที่เรียกว่าเป็นวิทยากรมืออาชีพ 
• ความแตกต่างระหว่างวิทยากรมือใหม่และวิทยากรมืออาชีพ 
• แบบฝึกปฏิบัติ ทดสอบพื้นฐานของการเป็นวิทยากรก่อนก้าวสู่การเป็นวิทยากรที่มีประสิทธิภาพ 
• เส้นทางและโอกาสของการยกระดับความสามารถที่เป็นไปได้จริง 
• การสร้างเอกลักษณ์เฉพาะตัวและจุดขายในการเป็นวิทยากรมืออาชีพชั้นสูง 
• มืออาชีพกับเทคนิคการเขียนและออกแบบหลักสูตรการอบรมขั้นเทพ 
• เทคนิคเสริมเพิ่มสู่ความเป็นมืออาชีพขั้นสูง 
• กลยุทธ์การสร้างบรรยากาศในห้องอบรมให้เป็นแดนสวรรค์สำหรับผู้เรียน 
• เทคนิคการออกแบบกิจกรรมประกอบการอบรมของมืออาชีพ 
• กิจกรรมฝึกปฏิบัติจริงแต่ละช่วงการบรรยายตลอดการอบรม 
• บทสรุปของมืออาชีพที่แท้จริง 

METHODOLOGY 
• Workshop 
• Case Study 
• Role Play 
• Participation 

TARGET PARTICIPANTS 
• ผู้บริหาร 
• ผู้จัดการ 
• หัวหน้างาน 
• ผู้นำทีม 


ระยะเวลา 2 วัน (09.00-16.00 น.) 
จำนวนผู้เข้าอบรม 15 ท่านต่อรุ่น

Customer Reference

 • cousetype

  COURSE TYPE Strategics & Planning

 • cousetype

  TARGET Leaders, Strategics manager

 • cousetype

  ESTIMATE RESULT mockup text, etc.

 • cousetype

  IN ACTIONS 5 - 15 people per class

คอร์สอื่นๆ

 • DESIGN THINKING

  DESIGN THINKING

  การคิดเชิงออกแบบ

  Learn More
 • DA VINCI CODE

  DA VINCI CODE

  หลักสูตรอบรมสัมมนา: กิจกรรมการทำงานเป็นทีมสำหรับผู้บริหาร

  Learn More
 • THE LEGENDARY TEAM

  THE LEGENDARY TEAM

  หลักสูตรอบรมสัมมนา : ทีมสร้างตำนาน

  Learn More
PAGE TOP
CONTACT
กรุณาใส่อีเมล์ เพื่อติดตามข่าวสารจากทางเรา