รายละเอียด

ก้าวผ่าน ความเหลื่อมล้ำ – ข้ามเส้น – เว้นว่าง ในการปฏิบัติงาน 

หลักสูตร การสื่อสารข้ามสายงานอย่างมีประสิทธิภาพ
EFFECTIVE CROSS FUNCTIONAL COMMUNICATION 


KEY BENEFITS 

• ตัดปัญหาเกี่ยงงาน ปัดความรับผิดชอบ ขจัดความทับซ้อนของงาน 
• เทคนิคการพูดเชิงบวกให้ได้ใจ เพิ่มความเข้าใจและลดความผิดพลาดระหว่างกัน 
• Win-Win วิธีได้ทั้งงานและใจ ของการทำงานข้ามสายงานร่วมกัน 
• สร้างเข็มทิศการสื่อสาร ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานให้มีทิศทางเดียวกัน 
• อุดช่องว่างความต่างของแต่ละคน เพื่อยอมรับและปรับตัวเข้าหากัน 
• สร้างทีมให้เกิด Spirit เข้าใจและเรียนรู้ทักษะของการประสานงานและทำงานร่วมกัน 

 KEY CONTENTS 
 กิจกรรม “เรียนรู้ก่อนเรียนรู้” 
     • ละลายพฤติกรรมและสร้างความคุ้นเคยระหว่างผู้เข้าอบรม 
     • สร้างความเชื่อมั่นซึ่งกันและกันระหว่างผู้เข้าอบรม ปัญหาเรื่องการสื่อสารที่มีอยู่ในองค์กร และความสำคัญของการสื่อสาร 
     • ตระหนักถึงปัญหาและอุปสรรคในเรื่องการสื่อสารที่มีอยู่ในปัจจุบัน 
     • เข้าใจถึงความสำคัญของการสื่อสาร ทัศนคติที่ดีในการสื่อสาร 
     • ตระหนักถึงความสำคัญของการมีทัศนคติเชิงบวกในการสื่อสารเพื่อเพิ่มความเข้าใจและลดความผิดพลาด 
 เรียนรู้และเข้าใจพฤติกรรมที่แตกต่างของคน 
     • เข้าใจธรรมชาติและความแตกต่างของพฤติกรรมมนุษย์เพื่อยอมรับและปรับตัวเข้าหากัน ทักษะที่สำคัญของการสื่อสารข้ามสายงาน 
     • เข้าใจและเรียนรู้ทักษะที่จำเป็นต่อการสื่อสารข้ามสายงาน เทคนิคการประสานงานและทำงานร่วมกัน 
     • เข้าใจและเรียนรู้ทักษะของการประสานงานและทำงานร่วมกัน 

 TARGET PARTICIPANTS  
• ผู้บริหาร 
• ผู้จัดการ 
• หัวหน้างาน 
• ผู้นำทีม 

 METHODOLOGY  
• Workshop 
• Case Study 
• Role Play 
• Participation 


 ระยะเวลา 1 วัน (09.00-16.00 น.) 
 จำนวนผู้เข้าอบรม 30 ท่านต่อรุ่น

Customer Testimonial

• “วิทยากรสอนให้ทราบว่า หัวใจของการทำงานหรือการบริหารทีมนั้น คือ เรื่องของการสื่อสาร ไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารทางเดียว หรือการสื่อสารสองทาง ล้วนเป็นเรื่องสำคัญในการทำงานร่วมกับ คนอื่นทั้งสิ้น”
• “วิทยากร สามารถนำกิจกรรมมาปรับใช้กับ ทฤษฎี ได้อย่างลงตัว รวมถึงการยกตัวอย่าง ที่เข้าใจง่าย เห็นภาพ และนำมาปฏิบัติได้จริง”

Customer Reference

 • cousetype

  COURSE TYPE Strategics & Planning

 • cousetype

  TARGET Leaders, Strategics manager

 • cousetype

  ESTIMATE RESULT mockup text, etc.

 • cousetype

  IN ACTIONS 5 - 15 people per class

คอร์สอื่นๆ

 • DESIGN THINKING

  DESIGN THINKING

  การคิดเชิงออกแบบ

  Learn More
 • DA VINCI CODE

  DA VINCI CODE

  หลักสูตรอบรมสัมมนา: กิจกรรมการทำงานเป็นทีมสำหรับผู้บริหาร

  Learn More
 • THE LEGENDARY TEAM

  THE LEGENDARY TEAM

  หลักสูตรอบรมสัมมนา : ทีมสร้างตำนาน

  Learn More
PAGE TOP
CONTACT
กรุณาใส่อีเมล์ เพื่อติดตามข่าวสารจากทางเรา