รายละเอียด

“บึมป่วนใต้ 8 จุด รับวันแม่ ปี 2559 เศรษฐกิจชะงัก รายได้การท่องเที่ยวตกฮวบ” “น้ำท่วม 9 จังหวัดภาคกลางเป็นเวลากว่า 3 เดือน โรงงานในนิคมอุตสาหกรรมทั้ง 5 แห่งต้องหยุดดำเนินการ” “แผ่นดินไหวในทะเลอันดามันจนเกิดสึนามิ เศรษฐกิจและธุรกิจเสียหาย ผู้เสียชีวิตจำนวนมาก” “ไฟฟ้าดับทั้ง 14 จังหวัดภาคใต้ของไทยกว่า 15 ชั่วโมง” ตัวอย่างเหตุการณ์เหล่านี้คือ “ความเสี่ยง” ที่ส่งผลกระทบรุนแรงต่อเศรษฐกิจและธุรกิจทั้งอุตสาหกรรม นักบริหารที่มีวิสัยทัศน์ย่อมเข้าใจดีว่า หากไม่วางแผนรับมือไว้ล่วงหน้า ผลกระทบเชิงลบเหล่านี้จะสร้างความสูญเสียได้อย่างมหาศาล "ธุรกิจ" กับ "ความเสี่ยง" เป็นของคู่กัน การบริหารความเสี่ยงที่ดีผู้บริหารจะต้องสามารถควบคุมความเสี่ยงที่องค์กรสามารถรับได้และเลือกผลลัพธ์ที่ดีและคุ้มค่าที่สุด แต่หากกลัวจนไม่กล้านำองค์กรไปพบกับความเสี่ยงใดๆ เลย องค์กรก็ยากที่จะเติบโต ในทางกลับกันหากองค์กรไหนหวังจะโตแบบก้าวกระโดดด้วยการนำองค์กรไปเสี่ยงทุกรูปแบบ ก็อาจเกิดความไม่มั่นคงและล้มเหลวได้

KEY BENEFITS 
• รู้ทันความเสี่ยง เปลี่ยนเรื่องแย่เป็นเรื่องดี 
• กล้าเสี่ยงเพื่อผลลัพธ์ที่ดีกว่าเดิม 
• อุดช่องว่างความเสี่ยงที่จะพาไปล้มเหลว 
• ก้าวข้ามความเสี่ยงด้วยวิธีคิดแบบประเมินอันไหนเวิร์กไม่เวิร์ก 
• เปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสตามกรอบ COSO 
 • เทคนิคการเสี่ยงไม่ให้หมดตัว แถมมีผลชนะคู่แข่งระยะยาว 

KEY CONTENTS 

Module 1: Introduction to Risk and Enterprise Risk Management 
• ความสำคัญและความจำเป็นของการบริหารความเสี่ยง 
• ประโยชน์ของการบริหารความเสี่ยง 
• ความหมายของความเสี่ยง โอกาส และการบริหารความเสี่ยง 
• ปัจจัยเหตุแห่งความเสี่ยง 
• ประเภทของความเสี่ยง 
• องค์ประกอบของความเสี่ยง 
• การวิเคราะห์บริบทของธุรกิจ โครงสร้างของธุรกิจและองค์กร เพื่อศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับองค์ประกอบและปัจจัยความเสี่ยง
​​  ในทางธุรกิจ 
• โครงสร้างการดำเนินงานขององค์กร กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และการระบุปัจจัยเสี่ยงเบื้องต้น 
• การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมภายในและภายนอกที่มีผลต่อความเสี่ยง 

Workshop 1 
• วิเคราะห์โครงสร้างการดำเนินงานขององค์กร การระบุผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับองค์กร การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงเบื้องต้น 
• ระบุความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง ที่จะมีผลต่อธุรกิจของผู้เรียน 

Module 2: Risk Assessment and Measures 
• แนวคิดและหลักการในการบริหารความเสี่ยงขององค์กร 
• การวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงด้วยเทคนิคการวิเคราะห์ความเสี่ยง 
• กรณีตัวอย่างการบริหารความเสี่ยงขององค์กรในประเทศไทย 
• Introduction to COSO Enterprise Risk Management Process (มาตรฐานการจัดการความเสี่ยงถูกกำหนดให้ทุกบริษัท
​  ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วยดำเนินการ) 
• โครงสร้าง องค์ประกอบ และขั้นตอนการดำเนินงานบริหารจัดการความเสี่ยงองค์กรแนว COSO-ERM 

Workshop 2 
• วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ขององค์กร 
• พัฒนามาตรการเพื่อป้องกัน บรรเทา หรือจัดการกับผลจากความเสี่ยง 

TARGET PARTICIPANTS 
• ผู้บริหาร 
• ผู้จัดการ 
• หัวหน้างาน 
• ผู้นำทีม 

METHODOLOGY 
• Workshop 
• Case Study 
• Role Play 
• Participation 


ระยะเวลา 1 วัน (09.00-16.00)
จำนวนผู้เข้าอบรม 30 ท่านต่อรุ่น
Customer Testimonial

• “เรียนรู้ของดีของความเสี่ยง ว่าหากองค์กรไหนไม่มีความเสี่ยง องค์กรนั้นก็จะไม่เติบโต รวมถึง การบริหารความเสี่ยงต่างๆ ด้วย” 
• “วิทยากร มีการให้ระดมสมอง เรื่องความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในองค์กร เพื่อให้เราทราบว่า ความเสี่ยงไหนที่เรารับได้ และ ความเสี่ยงไหนที่ไม่ควรให้เกิดขึ้น รวมถึงการป้องการความเสี่ยงที่ไม่ควรให้เกิดขึ้นเลย”

Customer Reference

 • cousetype

  COURSE TYPE Strategics & Planning

 • cousetype

  TARGET Leaders, Strategics manager

 • cousetype

  ESTIMATE RESULT mockup text, etc.

 • cousetype

  IN ACTIONS 5 - 15 people per class

คอร์สอื่นๆ

 • DESIGN THINKING

  DESIGN THINKING

  การคิดเชิงออกแบบ

  Learn More
 • DA VINCI CODE

  DA VINCI CODE

  หลักสูตรอบรมสัมมนา: กิจกรรมการทำงานเป็นทีมสำหรับผู้บริหาร

  Learn More
 • THE LEGENDARY TEAM

  THE LEGENDARY TEAM

  หลักสูตรอบรมสัมมนา : ทีมสร้างตำนาน

  Learn More
PAGE TOP
CONTACT
กรุณาใส่อีเมล์ เพื่อติดตามข่าวสารจากทางเรา