รายละเอียด

แม้กระทั่งอัจฉริยะระดับโลกอย่าง Steve Jobs ก็ยังได้รับการโค้ช


Sir John Whitmore บิดาของการโค้ชได้กล่าวไว้ว่า “การโค้ชคือการปลดปล่อยศักยภาพของบุคคล เพื่อให้เขาได้ใช้ศักยภาพในการสร้างสรรค์ผลงาน เป็นการช่วยให้เขาเรียนรู้ได้มากกว่าที่จะใช้วิธีการบอก”


คุณทราบหรือไม่ว่าคนเราใช้ศักยภาพของตัวเองเพียง 10 เปอร์เซ็นต์เท่านั้น เมื่อเทียบกับศักยภาพทั้งหมดที่ตัวเองมี ดังนั้นการโค้ช จึงเป็นทักษะสำคัญของผู้นำเพื่อใช้ในการพัฒนาศักยภาพของทีมในระยะยาว หากมีกระบวนการโค้ชที่ถูกต้อง จะสามารถกระตุ้นให้ผู้อื่นอยากพัฒนาตัวเอง ได้พัฒนาวิธีคิดและพฤติกรรมจนเกิดผลงานที่มีประสิทธิภาพและผลประกอบการที่ก้าวกระโดด


หลักสูตร SUPER COACH SUPER GROWTH จึงเป็นหลักสูตรสำหรับผู้บริหารยุดใหม่ที่ต้องการพัฒนาทักษะของผู้นำที่มีประสิทธิภาพเพื่อผลลัพธ์ที่จับต้องได้จริงKEY BENEFITS

เมื่อองค์กรมีกระบวนการโค้ชอย่างเป็นระบบและนำไปปรับใช้

จะทำให้บุคลากรในองค์กร …

1. พัฒนาภาวะผู้นำให้สูงขึ้น (Develop Leadership) 
2. ทำงานอย่างเต็มความสามารถของแต่ละบุคคลและทีมงาน (Full Potential) 
3. เพิ่มทักษะในการแก้ไขปัญหาได้ด้วยตัวเอง (Problem Solving Skill) 
4. มีทักษะการวางแผนร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Planning Skill) 
5. มีทัศนคติที่ดีขึ้น มีความสุขในการทำงานมากขึ้นอย่างแท้จริง (Winning Attitude) 
6. มีแรงจูงใจและมุ่งมั่นต่อผลสำเร็จในงานของตนและทีม (Highly Self Motivated) 
7. รู้จักลำดับความสำคัญของงาน เลือกทำงานที่ให้ผลตอบแทนสูง (High Payoff Activities)


ซึ่งจะส่งผลดีต่อองค์กรทำให้

1. เพิ่มยอดขายและผลกำไร (NET PROFIT) 
2. เพิ่มความพึงพอใจของลูกค้า (CUSTOMER SATISFACTION)
3. เพิ่มความสุขในการทำงาน ลดอัตราการลาออก (HAPPY WORKPLACE)


KEY CONTENTS

• ภาพรวมของการโค้ช 
• ทำไมถึงต้องใช้กระบวนการโค้ชในการทำงาน 
• การโค้ชแตกต่างจากการพัฒนารูปแบบอื่นๆอย่างไร 
• วิธีการโค้ชในรูปแบบต่างๆและเทคนิคใหม่ๆในการโค้ชที่มีประสิทธิภาพ 
• ทัศนคติที่สำคัญในการเป็นผู้นำที่สมบูรณ์ (TOTAL LEADER) 
• 3 กับดักที่ทำให้การโค้ชไม่ประสบความสำเร็จ 
• 5 ทักษะสำคัญและเทคนิคในการโค้ชให้เติบโตแบบก้าวกระโดด 
          o Powerful Questioning การตั้งคำถามที่ทรงพลัง 
          o Goal Setting การตั้งเป้าหมายที่ทำให้สำเร็จได้จริง 
          o Effective Listening การฟังที่มีประสิทธิภาพ 
          o Motivating การสร้างแรงจูงใจในรูปแบบที่แตกต่างกัน 
          o Tracking การติดตามและประเมินผลเพื่อผลลัพธ์


$UPER BONU$

1. คำชมที่ไม่ควรใช้ / ตำหนิอย่างไรให้คนตั้งใจทำงาน 
2. เคล็ดลับเปลี่ยนลูกน้องธรรมดาให้เป็นห่านทองคำ


METHODOLOGY

• Workshop 
• Case Study 
• Role Play 
• Slides


TARGET PARTICIPANTS

• ผู้บริหาร 
• ผู้จัดการ 
• หัวหน้างาน 
• ผู้นำทีม


ระยะเวลา 1 วัน (09.00-16.00 น.) 
จำนวนผู้เข้าอบรม 20-30 ท่านต่อรุ่น

Customer Reference

 • cousetype

  COURSE TYPE Strategics & Planning

 • cousetype

  TARGET Leaders, Strategics manager

 • cousetype

  ESTIMATE RESULT mockup text, etc.

 • cousetype

  IN ACTIONS 5 - 15 people per class

คอร์สอื่นๆ

 • DESIGN THINKING

  DESIGN THINKING

  การคิดเชิงออกแบบ

  Learn More
 • DA VINCI CODE

  DA VINCI CODE

  หลักสูตรอบรมสัมมนา: กิจกรรมการทำงานเป็นทีมสำหรับผู้บริหาร

  Learn More
 • THE LEGENDARY TEAM

  THE LEGENDARY TEAM

  หลักสูตรอบรมสัมมนา : ทีมสร้างตำนาน

  Learn More
PAGE TOP
CONTACT
กรุณาใส่อีเมล์ เพื่อติดตามข่าวสารจากทางเรา