รายละเอียด

KEY BENEFITS

• เข้าใจคุณสมบัติของผู้นำยุคใหม่ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด การสร้างทัศนคติที่ดี สร้างแรงจูงใจให้กับตนเองและทีม 
• สามารถวิเคราะห์จุดแข็งและจุดที่ตนเองต้องพัฒนาในมุมมองของคนรอบด้าน 
• สามารถประยุกต์ใช้สิ่งที่เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานจริงหลังจากเข้าร่วมอบรมได้ทันที


KEY CONTENTS

Part 1 : Impact of Leadership to The Success of Team & Company 
• บทบาทของสุดยอดผู้นำทีมยุคใหม่ที่มีต่อ stakeholders แบบ 360 องศา 
• ทัศนคติของผู้นำทีมยุคใหม่ (Attitudes of the Successful Leader) เพื่อความสำเร็จของตนเองและองค์กร 
• เทคนิคการเพิ่มพลังสมอง เพื่อความสำเร็จสำหรับผู้นำทีมยุคใหม่


Part 2 : The Big Five Leadership Principle 
• หลักการ 5 ประการ (LEADER) สำหรับผู้นำทีมยุคใหม่ 
• การพัฒนาคุณสมบัติผู้นำทีมยุคใหม่


Part 3 : Leading Teams Techniques 
• Motivation 
      o เทคนิคการใช้ The Golden Circle 
      o เทคนิคการสร้างแรงจูงใจในทีม (Csikszentmihalyi's Flow Model) 
      o เทคนิคการตั้งเป้าหมายเพื่อความสำเร็จแบบ SMART 
• Communication 
     o เทคนิคการสร้างความประทับใจเพื่อการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ (Rapport Techniques) 
     o เทคนิคการฟังอย่างมีประสิทธิภาพ
• Coaching 
     o เทคนิคการให้คำปรึกษาแบบวงจร A->F (A->F Coaching Cycle) 
     o เทคนิคการตั้งคำถามแบบ “Aha Moment” 
• Feedback 
     o เทคนิคการให้ feedback แบบ SBIS (SBIS Feedback Model) 
     o เทคนิคการออกแบบแผนการพัฒนาและยกระดับความสามารถของตนเอง


Part 4 : Lost in Amazon Game
• เกมส์ฝึกปฎิบัติการเป็นผู้นำทีมยุคใหม่ และการใช้เทคนิคต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อสร้างความสำเร็จให้กับทีม 
• สรุปบทเรียนที่ได้และนำไปใช้ในการทำงานจริง


TARGET PARTICIPANTS

• ผู้บริหาร 
• ผู้จัดการ 
• หัวหน้าทีม 
• พนักงานในองค์กร


SPEAKER

อาจารย์วิกรม กอบเดช


ระยะเวลา 2 วัน (09.00-16.00 น.) 
จำนวนผู้เข้าอบรม 30 ท่านต่อรุ่น

Customer Reference

 • cousetype

  COURSE TYPE Strategics & Planning

 • cousetype

  TARGET Leaders, Strategics manager

 • cousetype

  ESTIMATE RESULT mockup text, etc.

 • cousetype

  IN ACTIONS 5 - 15 people per class

คอร์สอื่นๆ

 • DESIGN THINKING

  DESIGN THINKING

  การคิดเชิงออกแบบ

  Learn More
 • DA VINCI CODE

  DA VINCI CODE

  หลักสูตรอบรมสัมมนา: กิจกรรมการทำงานเป็นทีมสำหรับผู้บริหาร

  Learn More
 • THE LEGENDARY TEAM

  THE LEGENDARY TEAM

  หลักสูตรอบรมสัมมนา : ทีมสร้างตำนาน

  Learn More
PAGE TOP
CONTACT
กรุณาใส่อีเมล์ เพื่อติดตามข่าวสารจากทางเรา