รายละเอียด

การขายทางโทรศัพท์ หรือ Telesales ถือเป็นสิ่งที่สำคัญมากในการสร้างโอกาสและช่องทางที่สำคัญในการขายสินค้า เพราะเป็นการขายเชิงรุกที่สามารถทำได้เร็วและปิดการขายได้ไว แต่ความยากของการขายทางโทรศัพท์ คือ จะทำอย่างไรให้ลูกค้าเกิดความสนใจตั้งแต่วินาทีแรกที่รับสายโทรศัพท์ และตัดสินใจซื้อสินค้ากับเรา


หลักสูตร TELESALES TECHNIQUE FOR HIGH PROFIT เปรียบเสมือนเข็มทิศที่จะทำให้การขายทางโทรศัพท์มีความโดดเด่น สร้างสรรค์ และมีประสิทธิภาพ รู้จักวิธีการเข้าถึงลูกค้าก่อนการขาย รวมทั้งยังได้เรียนรู้เทคนิควิธีการนำเสนอสินค้า การวิเคราะห์จังหวะ โอกาสและการจับสัญญาณคำพูดลูกค้า ตลอดจนยังได้เรียนรู้เทคนิค วิธีการสร้างสรรค์คำพูดที่ดีตามสถานการณ์ต่างๆ ของลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าเกิดความพอใจในตัวพนักงาน และจะส่งผลต่อการปิดการขายของพนักงานได้


KEY BENEFITS

• จับเข่าคุยปัญหา “ขายทางโทรศัพท์ยากเพราะอะไร”
• ขายอย่างไรเพื่อให้ลูกค้าไม่อึดอัด
• เช็คสัญญาณความสนใจลูกค้าจากการสื่อสาร
• สร้างโอกาสการขายทางโทรศัพท์อย่างมีชั้นเชิง
• พิชิตใจลูกค้าจากการนำเสนอคุณค่าแบบที่ลูกค้าคาดหวัง
• วางแผนการขายทางโทรศัพท์อย่างไรให้สำเร็จ
• สร้าง เทคนิคการขายเฉพาะตัวให้ลูกค้าจดจำและคิดถึงเรา
• ค้นหาแนวทางที่ใช่ เจรจาแบบไหนลูกค้าก็ประทับใจ
• ติดตามอย่างไรให้เห็นผลปิดการขายได้
• ทดสอบการเป็นลูกค้าจากในชีวิตจริงสู่ Role Play เพื่อหาพฤติกรรมลูกค้าในปัจจุบัน


KEY CONTENTS

Module 1 : บทบาทของนักขายทางโทรศัพท์ในยุคปัจจุบัน
• กิจกรรมระดมความคิด = ทักษะที่จำเป็นในการขายทางโทรศัพท์
• ความสำคัญและโอกาสของธุรกิจในการขายทางโทรศัพท์
• บทบาท และ หน้าที่ของพนักงานขาย
• หัวใจสำคัญของการเตรียมตัวก่อนการขายทางโทรศัพท์

Module 2 : ขายอย่างไรเพื่อให้ลูกค้าไม่อึดอัด
• 5 ขั้นตอนการขายทางโทรศัพท์ที่ดี
• คำพูดในการเริ่มต้นการสนทนา
• คำพูดที่ควรหลีกเลี่ยงในการเริ่มการสนทนา
• ลักษณะคำถามที่ดีในการถามลูกค้า
• ตัวอย่างคำถามที่ดีและไม่ดีในการถามคำถามลูกค้า

Role Play การฝึกการขายทางโทรศัพท์ช่วงที่ 1
• วิธีการนำเสนอสินค้าอย่างน่าสนใจ
• กิจกรรม คำถามเพื่อค้นหาความต้องการ
• ลูกค้าก่อนการขาย

Role Play การฝึกการขายทางโทรศัพท์ ช่วงที่ 2
• ประเภทข้อโต้แย้งที่พบจากลูกค้า
• วิธีการตอบข้อโต้แย้งลูกค้า
• ลักษณะคำพูดลูกค้าที่เราต้องปิดการขาย

Role Play การฝึกการขายทางโทรศัพท์ ช่วงที่ 3
• เทคนิคการนัดหมายเพื่อการเข้าพบลูกค้า
• ข้อควรระวังในการสนทนาการขายทางโทรศัพท์
• สรุป คำถามและคำตอบ


METHODOLOGY

• Workshop
• Case Study
• Role Play
• Participation


TARGET PARTICIPANTS

• ผู้บริหารงานขาย
• ผู้จัดการขาย
• หัวหน้าทีมขาย
• พนักงานขาย


ระยะเวลา 1 วัน (09.00-16.00 น.)
จำนวนผู้เข้าอบรม 30 ท่านต่อรุ่น

Customer Reference

 • cousetype

  COURSE TYPE Strategics & Planning

 • cousetype

  TARGET Leaders, Strategics manager

 • cousetype

  ESTIMATE RESULT mockup text, etc.

 • cousetype

  IN ACTIONS 5 - 15 people per class

คอร์สอื่นๆ

 • DESIGN THINKING

  DESIGN THINKING

  การคิดเชิงออกแบบ

  Learn More
 • DA VINCI CODE

  DA VINCI CODE

  หลักสูตรอบรมสัมมนา: กิจกรรมการทำงานเป็นทีมสำหรับผู้บริหาร

  Learn More
 • THE LEGENDARY TEAM

  THE LEGENDARY TEAM

  หลักสูตรอบรมสัมมนา : ทีมสร้างตำนาน

  Learn More
PAGE TOP
CONTACT
กรุณาใส่อีเมล์ เพื่อติดตามข่าวสารจากทางเรา