รายละเอียด

ช่องทางการขายทางโทรศัพท์ในยุคนี้ถือว่าเป็นช่องทางที่ง่ายและเข้าถึงลูกค้าได้เร็วเช่นกัน แต่สิ่งที่สำคัญ คือพนักงานขายจะต้องมีทักษะในการสนทนาและการขายที่ดีกับลูกค้า หากพนักงานไม่มีทักษะในการขายที่ดี โดยทำให้ลูกค้ารู้สึกหงุดหงิดหรืออึดอัดในการที่จะสนทนาในการขายกับพนักงานแล้ว ย่อมมีผลทำให้การขายในครั้งนั้นไม่บรรลุผลตามที่ต้องการ


หลักสูตรนี้จึงต้องการให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้วิธีการสนทนาในการขาย ลักษณะวิธีการสื่อสารทางคำพูดที่ดี รวมทั้งเรียนรู้เทคนิควิธีการนำเสนอขายทางโทรศัพท์ที่ดีกับลูกค้า เพื่อให้การขายในครั้งนั้นประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่ต้องการKEY BENEFITS

• เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีมุมมองและทัศนคติที่ดีในงานขายทางโทรศัพท์ 
• เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจเทคนิคและวิธีการขายทางโทรศัพท์ที่ถูกต้อง 
• เพื่อให้ผู้เข้าอบรมทราบถึงการวิเคราะห์ลูกค้าก่อนการขาย 
• เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้วิธีการนำเสนอขายสินค้า การตอบข้อโต้แย้งและการเจรจาต่อรองกับลูกค้า 


KEY CONTENTS

Sessions 1 : บทบาทของพนักงานขายโทรศัพท์ในยุคปัจจุบัน
• ทำไมการขายทางโทรศัพท์ถึงไม่ประสบความสำเร็จ 
• กิจกรรม Workshop ระดมความคิด ขายทางโทรศัพท์อย่างไรให้ได้ยอดขาย 
• ข้อแตกต่างการขายสินค้าแบบพบหน้ากับการขายผ่านทางโทรศัพท์ 
• บทบาทหน้าที่ของพนักงานขายทางโทรศัพท์ 
• คุณสมบัติและทัศนคติการเป็นนักขายที่ดี 
• การขายกับการบริการต่างกันหรือไม่ 
• Service mind กับการเป็นนักขายในสายตาลูกค้า 
• กิจกรรมบทบาทสมมติ ทดสอบทักษะการขายเบื้องต้น


Session 2 : ขั้นตอนและเทคนิคการขายทางโทรศัพท์ 
• เทคนิค 5 ขั้นตอนที่สำคัญในการขายทางโทรศัพท์ 
• วิธีการเริ่มต้นการสนทนาที่ดีกับลูกค้า 
• คำพูดที่ไม่ควรใช้สนทนาขณะเริ่มต้นการขาย 
• ทำไมก่อนการนำเสนอขายนักขายต้องสอบถามข้อมูลลูกค้าก่อนการขาย 
• เทคนิคการสอบถามความต้องการลูกค้าก่อนนำเสนอขายสินค้า 
• เทคนิคการนำเสนอขายเบื้องต้นเพื่อสร้างความสนใจจากลูกค้า 
• แนวทางการนำเสนอขายสินค้า 
     o การนำเสนอขายเพื่อเน้นคุณภาพสินค้า 
     o การนำเสนอขายเพื่อสร้างความมั่นใจสินค้า 
     o การนำเสนอขายแบบ Cross Selling 
     o การนำเสนอขายแบบ Up Selling 
• กิจกรรมบทบาทสมมติ นำเสนอขายอย่างไรเพื่อกระตุ้นความสนใจลูกค้า 
• สิ่งที่จะต้องนำเสนอขายสินค้าและการบริการให้ลูกค้าสนใจ 
     o ข้อมูลการบริการที่นักขายต้องนำเสนอขาย 
     o การอธิบายเชิงเปรียบเทียบคุณภาพการบริการ 


Session 3 : นักขายกับการเข้าใจความเป็นลูกค้าเพื่อการลดปัญหาระหว่างการสนทนา 
• ทำไมนักขายต้องเข้าใจลูกค้าระหว่างการขาย
• เราจะรู้ได้อย่างไรว่าลูกค้าที่เราสนทนาอยู่เป็นลูกค้าแบบไหน 
• กิจกรรม ศิลปะการเข้าใจนิสัยความเป็นลูกค้าเพื่อการขายแบบไร้ปัญหา 
     o ลูกค้าเน้นรายละเอียด 
     o ลูกค้าเน้นคุณภาพ 
     o ลูกค้าเน้นความสะดวก 
     o ลูกค้าเน้นราคา 
     o ลูกค้าช่างเปรียบเทียบ 
     o ลูกค้าเจ้าปัญหา 
     o ลูกค้าพูดน้อย 
• วิธีการสังเกตคำพูดและน้ำเสียงลูกค้าระหว่างการสนทนากับลูกค้า 
• ทำไมเราต้องเข้าใจนิสัยลูกค้าก่อนการขาย 


Session 4 : เทคนิคการตอบข้อโต้แย้งและการปิดการขาย 
• แนวทางการตอบข้อโต้แย้งจากลูกค้า 
• เทคนิควิธีการตอบข้อโต้แย้งแต่ละประเภทจากลูกค้า 
     o เทคนิคการตอบข้อโต้แย้งด้านราคา 
     o เทคนิคการตอบข้อโต้แย้งด้านคุณภาพภาพสินค้า 
     o เทคนิคการตอบข้อโต้แย้งเมื่อลูกค้ายึดติดยี่ห้อสินค้า 
     o เทคนิคการตอบข้อโต้แย้งเมื่อลูกค้ายังมีความกังวลใจ 
     o เทคนิคการตอบข้อโต้แย้งด้านบริการหลังการขาย 
• กิจกรรมระดมความคิด ศิลปะทางคำพูดของนักขายกับการตอบข้อโต้แย้งจากลูกค้า 
• สิ่งนักขายต้องสังเกตระหว่างตอบข้อโต้แย้ง 
• ผลของการตอบข้อโต้แย้งของพนักงานขาย 
• สิ่งที่จะช่วยกระตุ้นลูกค้าเพื่อการปิดการขาย 
• กิจกรรมบทบาทสมมติ การตอบข้อโต้แย้งกับลูกค้า 
• สัญญาณคำพูดที่ดีจากลูกค้าที่นักขายต้องปิดการขาย 
• สรุปและตอบคำถาม 


METHODOLOGY

• Workshop 
• Case Study 
• Role Play 
• Participation 


TARGET PARTICIPANTS

• ผู้บริหารงานขาย 
• ผู้จัดการขาย 
• หัวหน้าทีมขาย 
• พนักงานขาย 

ระยะเวลา 1 วัน (09.00-16.00 น.) 
จำนวนผู้เข้าอบรม 30 ท่านต่อรุ่น

Customer Reference

 • cousetype

  COURSE TYPE Strategics & Planning

 • cousetype

  TARGET Leaders, Strategics manager

 • cousetype

  ESTIMATE RESULT mockup text, etc.

 • cousetype

  IN ACTIONS 5 - 15 people per class

คอร์สอื่นๆ

 • DESIGN THINKING

  DESIGN THINKING

  การคิดเชิงออกแบบ

  Learn More
 • DA VINCI CODE

  DA VINCI CODE

  หลักสูตรอบรมสัมมนา: กิจกรรมการทำงานเป็นทีมสำหรับผู้บริหาร

  Learn More
 • THE LEGENDARY TEAM

  THE LEGENDARY TEAM

  หลักสูตรอบรมสัมมนา : ทีมสร้างตำนาน

  Learn More
PAGE TOP
CONTACT
กรุณาใส่อีเมล์ เพื่อติดตามข่าวสารจากทางเรา