รายละเอียด


สิ่งที่สร้างความแตกต่างระหว่างองค์กรทั่วไป กับ องค์กรที่ประสบความสำเร็จ คือ การวางแผนกลยุทธ์ซึ่งคือกระบวนการวางแผนอย่างเป็นระบบ เพื่อกำหนดทิศทางให้องค์กรในระยะยาว โดยมีการวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆทั้งภายในและภายนอก ทั้งแนวโน้มอนาคตและสภาพแวดล้อมในการแข่งขันที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว แผนกลยุทธ์ที่ดีจะต้องทำให้องค์กรและหน่วยงานต่างๆในองค์กรมีแนวทางการดำเนินงานที่ชัดเจนและสอดสอดคล้องกับทิศทางและเป้าหมายขององค์กรในระยะยาว ทำให้องค์กรเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและเติบโตได้อย่างยั่งยืน กระบวนการวางแผนกลยุทธ์จึงเป็นหนึ่งในปัจจัยแห่งความสำเร็จที่ผู้บริหาร นักกลยุทธ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนองค์กรควรเรียนรู้และพัฒนาKEY BENEFITS

• Master of Strategic Thinking พัฒนากระบวนการคิดเชิงกลยุทธ์ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับสถานการณ์ต่างๆทางธุรกิจได้ 
• Systematic Thinking พัฒนาทักษะการใช้ข้อมูลในการวิเคราะห์และคาดการณ์ในการกำหนดทางเลือกและแนวทางดำเนินงานอย่างเป็นระบบ 
• Prioritization ทำให้สามารถเชื่อมโยงและจัดลำดับความสำคัญของกลยุทธ์และแผนงาน 
• Target Setting and Key Indicator สามารถกำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดที่เหมาะสมและนำไปสู่ผลลัพธ์ทางธุรกิจ


KEY CONTENTS

Day 1

คุณสมบัติของนักกลยุทธ์ที่ดี 
• มุมมอง 4 แบบของนักกลยุทธ์ 
• การนำข้อมูลมาใช้ประโยชน์เชิงกลยุทธ์ 
• ทักษะการตั้งคำถามแบบนักกลยุทธ์

โมเดลต่างๆในการวางแผนกลยุทธ์ 
• 5Cs 
• Business Model 
• Five Force Model 
• Strategy Map and KPI 
• Strategic Canvas


Day 2

กระบวนการคิดเชิงกลยุทธ์ 
• Strategy Development 
• Strategy Deployment

เรียนรู้สุดยอดกลยุทธ์จากสุดยอดธุรกิจระดับโลก 
• เรียนรู้การประยุกต์ใช้โมเดลต่างๆผ่านกรณีศึกษา


METHODOLOGY

• Workshop 
• Case Study 
• Role Play 
• Participation


TARGET PARTICIPANTS

• ผู้บริหาร 
• ผู้จัดการ 
• หัวหน้างาน 
• ผู้นำทีม


ระยะเวลา 2 วัน (09.00-16.00 น.) 
จำนวนผู้เข้าอบรม 30 ท่านต่อรุ่น

Customer Reference

 • cousetype

  COURSE TYPE Strategics & Planning

 • cousetype

  TARGET Leaders, Strategics manager

 • cousetype

  ESTIMATE RESULT mockup text, etc.

 • cousetype

  IN ACTIONS 5 - 15 people per class

คอร์สอื่นๆ

 • DESIGN THINKING

  DESIGN THINKING

  การคิดเชิงออกแบบ

  Learn More
 • DA VINCI CODE

  DA VINCI CODE

  หลักสูตรอบรมสัมมนา: กิจกรรมการทำงานเป็นทีมสำหรับผู้บริหาร

  Learn More
 • THE LEGENDARY TEAM

  THE LEGENDARY TEAM

  หลักสูตรอบรมสัมมนา : ทีมสร้างตำนาน

  Learn More
PAGE TOP
CONTACT
กรุณาใส่อีเมล์ เพื่อติดตามข่าวสารจากทางเรา