รายละเอียด


“หลากหลายธุรกิจต้องปิดตัวลง เพราะการปรับตัวไม่ทันโลกที่หมุนไปเร็วมากและหนึ่งในสาเหตุหลักคือการล้าหลังในเทคโนโลยี ซึ่งทุกวันนี้ทุกธุรกิจนั้นแข่งขันอย่างสูงและขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม” “ผู้บริหารที่ขาดวิสัยทัศน์หรือการมุ่งเน้นในเรื่องนวัตกรรม ย่อมทำให้ธุรกิจก้าวช้ากว่าคู่แข่ง” หากพนักงานยังคงทำงานแบบเดิม ๆ โดยไม่คิดไอเดียใหม่ ๆ ที่จะหาวิธีแก้ปัญหา ปรับปรุงงาน หรือ คิดค้นผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ ๆ มาต่อยอดธุรกิจ การเติบโตขององค์กรก็จะหยุดอยู่กับที่หรือถอยหลัง หารู้ไม่ รากเหง้าของปัญหาที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่พนักงานไม่อยากคิดไอเดียใหม่ ๆ แต่ปัญหาคือ พนักงานไม่รู้วิธีคิดอย่างไรให้สร้างสรรค์ และติดอยู่กับกรอบความคิดเดิม วิธีการทำแบบเดิม ๆ เพราะกลัวความล้มเหลวจากความเปลี่ยนแปลงที่นอกกรอบ การพัฒนาให้บุคลกรมีทักษะความคิดสร้างสรรค์ การคิดเชิงนวัตกรรม จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งใน การสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เป็นแรงขับเคลื่อนการเติบโตขององค์กรด้วยนวัตกรรม


KEY BENEFITS

• เพื่อพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking) การคิดนอกกรอบ (Out of the box thinking) และการคิดเชิงนวัตกรรม (Innovation Thinking) ซึ่งเป็นทักษะที่จำเป็นสำหรับผู้บริหาร ผู้จัดการ และพนักงาน ในการพัฒนาการเติบโตขององค์กร 
• เพื่อเรียนรู้วิธีการในการแก้ไขปัญหา เพิ่มประสิทธิภาพ ลดต้นทุน เพิ่มยอดขาย เพิ่มจำนวนลูกค้า เพิ่มผลกำไร จากความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม 
• เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและขยายโอกาสทางธุรกิจ 
• เพื่อสร้างทางเลือกใหม่ ๆ ในการทำงาน การดำเนินธุรกิจและขยายธุรกิจใหม่


KEY CONTENTS

• ความหมายของความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Creativity and Innovation) 
• ประโยชน์ของการคิดเชิงนวัตกรรม (Innovation Thinking) 
• 3 กรอบความคิดที่สำคัญสำหรับนวัตกร (Mindsets for Innovator) 
• การทำงานของสมองซีกซ้าย-ซีกขวาที่มีผลต่อความคิดสร้างสรรค์ 
• 5 เทคนิคพื้นฐานของการคิดสร้างสรรค์ 
• การสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ ด้วยเทคนิคการคิดนอกกรอบ 
• การประยุกต์ใช้นวัตกรรมข้ามสายพันธุ์ในการต่อยอดธุรกิจ (Cross Industry Innovation) 
• ประเภทของนวัตกรรม 
• การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับไอเดีย 
• 9 ขั้นตอนกับการขับเคลื่อนนวัตกรรม 
• การสื่อสารไอเดียให้อย่างผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพ 
• โมเดลการสื่อสารของมนุษย์ (Communication Model) 
• ค้นพบรูปแบบการสื่อสารของตัวคุณและผู้อื่นเพื่อการเสนอไอเดียเพื่อจูงใจผู้อื่น 
• การตอบรับและปฎิเสธไอเดียอย่างสร้างสรรค์ 
• การขายไอเดียโดยใช้เรื่องเล่า (Story Telling)


METHODOLOGY

• Workshop 
• Discussion 
• Demonstration 
• Participation


TARGET PARTICIPANTS

• ผู้บริหาร 
• ผู้จัดการ 
• หัวหน้าทีม 
• พนักงาน


ระยะเวลา 1 วัน (09.00-16.00 น.) 
จำนวนผู้เข้าอบรม 30 ท่านต่อรุ่น

Customer Reference

 • cousetype

  COURSE TYPE Strategics & Planning

 • cousetype

  TARGET Leaders, Strategics manager

 • cousetype

  ESTIMATE RESULT mockup text, etc.

 • cousetype

  IN ACTIONS 5 - 15 people per class

คอร์สอื่นๆ

 • DESIGN THINKING

  DESIGN THINKING

  การคิดเชิงออกแบบ

  Learn More
 • DA VINCI CODE

  DA VINCI CODE

  หลักสูตรอบรมสัมมนา: กิจกรรมการทำงานเป็นทีมสำหรับผู้บริหาร

  Learn More
 • THE LEGENDARY TEAM

  THE LEGENDARY TEAM

  หลักสูตรอบรมสัมมนา : ทีมสร้างตำนาน

  Learn More
PAGE TOP
CONTACT
กรุณาใส่อีเมล์ เพื่อติดตามข่าวสารจากทางเรา