รายละเอียด

ความท้าทายของผู้บริหารที่จะต้องเก่งทั้งงานและเก่งทั้งคนเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นต่อความสำเร็จของธุรกิจในวันนี้ 
ดังนั้นทักษะการนำทีมงานจึงเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากในหลักสูตร Team Leadership ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้หัวใจสำคัญของการนำทีมสี่ประการได้แก่
1.การสร้างเป้าหมายร่วมกัน

2.การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

3.การสร้างแรงจูงใจให้กับทีม

4.การยกระดับความสามารถของทีมผ่านกระบวนการโค้ช ผู้เข้าอบรมทุกคนจะได้เรียนรู้ผ่านกรณีศึกษาการอภิปรายกลุ่มการระดมสมองและแลกเปลี่ยนมุมมองประสบการณ์ระหว่างผู้เข้าอบรมด้วยกันและวิทยากรมืออาชีพKEY BENEFITS

• เรียนรู้กลยุทธ์การสร้างเป้าหมายร่วมกัน
• พัฒนาทักษะในการสื่อสารเพื่อนำทีม
• สามารถสร้างแรงจูงใจให้ทีมงานได้ดียิ่งขึ้น
• ยกระดับความสำเร็จของทีมผ่านกระบวนการโค้ชอย่างมืออาชีพ


KEY CONTENTS

• เทคนิคการสร้างเป้าหมายร่วมกัน (Common Goal)
        o พลังของวิสัยทัศน์และเป้าหมายที่เป็นลายลักษณ์อักษร
        o เทคนิคการสร้างการมีส่วนร่วม
        o กลยุทธ์การวางแผนและติดตามผล
• การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
        o เทคนิคการสื่อสารเป้าหมายและกลยุทธ์
        o เทคนิคการสื่อสารเชิงบวก
        o จิตวิทยาการสื่อสารในการพัฒนาทีมงาน
• เทคนิคการสร้างแรงจูงใจให้ทีมงาน
       o ธรรมชาติของแรงจูงใจที่ทีมงานต้องการ
       o เข้าใจความแตกต่างของทีมงาน 4 ประเภท
       o ปัจจัยสร้างและลดแรงจูงใจของคนแต่ละประเภท
• การพัฒนาทีมงานด้วยการโค้ชชิ่ง
       o ทำไมต้องโค้ช ทำไมไม่สอนหรือสั่งไปเลย
       o จิตวิทยาในการโค้ชทีมเพื่อยกระดับความสำเร็จ
       o เทคนิคการโค้ชลูกทีมเพื่อบรรลุเป้าหมาย

 

TARGET PARTICIPANTS

• ผู้บริหาร
• ผู้จัดการ
• หัวหน้างาน
• ผู้นำทีม


METHODOLOGY

• Workshop
• Case Study
• Role Play
• Participation

ระยะเวลา 1 วัน (09.00-16.00 น.)
จำนวนผู้เข้าอบรม 30 ท่านต่อรุ่น

Customer Reference

 • cousetype

  COURSE TYPE Strategics & Planning

 • cousetype

  TARGET Leaders, Strategics manager

 • cousetype

  ESTIMATE RESULT mockup text, etc.

 • cousetype

  IN ACTIONS 5 - 15 people per class

คอร์สอื่นๆ

 • DESIGN THINKING

  DESIGN THINKING

  การคิดเชิงออกแบบ

  Learn More
 • DA VINCI CODE

  DA VINCI CODE

  หลักสูตรอบรมสัมมนา: กิจกรรมการทำงานเป็นทีมสำหรับผู้บริหาร

  Learn More
 • THE LEGENDARY TEAM

  THE LEGENDARY TEAM

  หลักสูตรอบรมสัมมนา : ทีมสร้างตำนาน

  Learn More
PAGE TOP
CONTACT
กรุณาใส่อีเมล์ เพื่อติดตามข่าวสารจากทางเรา