รายละเอียด

หลักสูตรนี้ออกแบบมาเพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้การนำตัวการบริหารจัดการตัวเอง การตั้งเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ พัฒนาทักษะการสื่อสาร ทักษะการบริหารเวลา การจัดลำดับความสำคัญ และทักษะการมอบหมายงาน


ในขณะเดียวกัน ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้วิธีมอบหมายงานที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพของทีม โดยวิธีและเทคนิคจะพัฒนาทักษะเดิมที่มีอยู่และเสริมสร้างทัศนคติเชิงบวก


 ในโปรแกรมนี้ผู้เข้าอบรมจะได้ค้นพบการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและวิธีคิดของตัวเอง โดยเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ใช้เวลาอย่างต่อเนื่องแบบค่อยเป็นค่อยไป ผ่านกระบวนการทำซ้ำๆ จนกลายเป็นนิสัยใหม่ที่มีประสิทธิภาพ
KEY BENEFITS

• บริหารจัดการตัวเองได้ เอาชนะข้อจำกัดในตัวเองได้
• พัฒนาทัศนคติเชิงบวกและสร้างนิสัยใหม่ที่มีประสิทธิภาพ
• บริหารเวลาและจัดลำดับความสำคัญในการทำงานและเรื่องส่วนตัวได้ดียิ่งขึ้น
• ปรับเปลีี่ยนวิธีคิดให้มี Growth Mindset มากขึ้น
• เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานผ่านการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
• มีเป้าหมายที่ชัดเจนและสามารถวางแผนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
• รู้วิธีรับมือกับความท้าทายและเพิ่มแรงจูงใจในตัวเอง
• รู้จักการมอบหมายงานให้ผุู้อื่นและจัดการสมดุลในการทำงานได้ดียิ่งขึ้น
• สามาถเพิ่มยอดขายและผลกำไรให้กับองค์กรได้อย่างรวดเร็ว


KEY CONTENTS

การบริหารจัดการตัวเอง
• คุณค่าของเวลา
• เทคนิคการบริหารเวลาให้ได้ผลลัพธ์
• การทำงานที่ให้ผลตอบแทนสูง
• พลังของการตั้งเป้าหมาย
• เทคนิคการวางแผนเพื่อบรรลุเป้าหมาย
• การพัฒนาทัศนคติต่อตนเองและคนรอบด้าน
• การจัดลำดับงานที่มีความสำคัญ

เทคนิคการบรรลุเป้าหมายด้วยการบริหารเวลา
• การกำหนดเป้าหมายส่วนตัวและเป้าหมายด้านการทำงาน
• กรณีศึกษามหาวิทยาลัย Harvard
• พลังของการเขียนเป้าหมายเป็นลายลักษณ์อักษร
• เทคนิคการหาเวลาเพื่อกำหนดเป้าหมายและวางแผน
• การติดตามผลลัพธ์และการเรียนรู้จากฟีดแบ็ค
• เทคนิคการให้กำลังใจตัวเองและการใช้ภาพอนาคต

กลยุทธ์การบริหารลำดับความสำคัญ
• การบริหารจัดการชีวิตกับวงล้อทั้งหกด้าน
• การจัดลำดับความสำคัญงานสำคัญและเร่งด่วน
• พลังของการโฟกัส
• เทคนิคการล๊อคเวลา
• การรับมือกับเหตุการณ์ฉุกเฉิน
• การจัดการกับสิ่งขัดจังหวะ

การพัฒนาทักษะการสื่อสารเพื่อสร้างผลงาน
• องค์ประกอบของการสื่อสาร
• เทคนิคการใช้คำถามที่มีประสิทธิภาพ
• เทคนิคการฟังแบบเปิดใจ
• สไตล์การสื่อสารของคนแต่ละประเภท
• การใช้ลำดับชั้นของการคิดในการสื่อสาร
• การสื่อสารเชิงบวก กลยุทธ์การมองหมายงานเพื่อชัยชนะ
• ความสำคัญของการมอบหมายงาน
• ทัศนคติของการมอบหมายงาน
• การพัฒนาทีมด้วยการมอบหมายงาน
• ลำดับขั้นของการมอบหมายงาน
• เทคนิคการสื่อสารและการมอบหมายงาน
• เคล็ดลับการติดตามงานที่มีประสิทธิภาพ

การยกระดับความสำเร็จในการทำงานด้วยการสร้างทีม
• เริ่มต้นด้วยการสร้างเป้าหมายร่วมกันเสมอ
• การบริหารความคาดหวังเชิงบวก
• การสร้างบรรยากาศของการเรียนรู้
• กลยุทธ์การพัฒนาทีมผ่านการโค้ชและการฝึกอบรม
• กลยุทธ์การประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ
• การเฉลิมฉลองความสำเร็จ


TARGET PARTICIPANTS

• Manager
• Management


METHODOLOGY

• Group Coaching
• Interactive Learning
• Case Study

Customer Reference

 • cousetype

  COURSE TYPE Strategics & Planning

 • cousetype

  TARGET Leaders, Strategics manager

 • cousetype

  ESTIMATE RESULT mockup text, etc.

 • cousetype

  IN ACTIONS 5 - 15 people per class

คอร์สอื่นๆ

 • DESIGN THINKING

  DESIGN THINKING

  การคิดเชิงออกแบบ

  Learn More
 • DA VINCI CODE

  DA VINCI CODE

  หลักสูตรอบรมสัมมนา: กิจกรรมการทำงานเป็นทีมสำหรับผู้บริหาร

  Learn More
 • THE LEGENDARY TEAM

  THE LEGENDARY TEAM

  หลักสูตรอบรมสัมมนา : ทีมสร้างตำนาน

  Learn More
PAGE TOP
CONTACT
กรุณาใส่อีเมล์ เพื่อติดตามข่าวสารจากทางเรา