รายละเอียด

"ลูกค้าทุกรายสำคัญแต่ไม่เท่ากัน การจัดสรรทรัพยากรให้ลูกค้าที่ใช่

คือแนวทางสำคัญที่ทำให้เกิดยอดขายและเพิ่มกำไรในระยะยาว"


การรู้จักวางแผนกลยุทธ์การบริหารจัดการลูกค้ารายสำคัญสามารถเพิ่มรายได้ขององค์กรได้แบบระยะยาว

ปัญหาใหญ่คือองค์กรไม่สามารถระบุได้ว่าใครคือลูกค้ารายสำคัญ ทำให้การจัดสรรทรัพยากรผิดพลาด และแบ่งปันไปให้ลูกค้าตัวปลอม

ที่ไม่ได้ทำให้องค์กรก้าวไปสู่เป้าหมายในระยะยาว ดังนั้นองค์กรจำเป็นต้องรู้จักใช้กลยุทธ์การบริหารลูกค้าหลัก (Key Account Management)

อย่างมีประสิทธิภาพ หลักสูตรนี้จึงเหมาะกับผู้จัดการฝ่ายขาย ฝ่ายการตลาด และหัวหน้าทีมขาย เพื่อเรียนรู้และเข้าใจแนวคิด

เกี่ยวกับการบริหารจัดการลูกค้าหลัก การกำหนดเกณฑ์การคัดเลือกลูกค้าหลัก การจัดทำฐานข้อมูลของลูกค้าหลัก การกำหนดเป้าหมาย

การวิเคราะห์ Gain-Pain ที่ลูกค้าหลักได้รับ การกำหนดมาตรฐานในการดูแลลูกค้าหลัก การวางแผนกลยุทธ์

เพื่อรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าหลัก ตลอดจนเทคนิคการวางแผนการนำกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติที่ได้ผลสำเร็จ

Customer Testimonial

• “หลักสูตรนี้ทำให้รู้ถึงการให้ความสำคัญ และ จัดลำดับความสำคัญของลูกค้า ทำให้ สามารถบริหารลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ” 
• “วิทยากรได้ให้ เครื่องมือ ในการจัดอับดับความสำคัญของลูกค้า เพื่อนำไปใช้ในองค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ” 
• “ทำให้เรียนรู้ว่า ลูกค้าคนไหนคือลูกค้าตัวจริงที่เราควรให้ความสำคัญ ไม่ให้ความสำคัญกับลูกค้าผิดประเภท”

Customer Reference

 • cousetype

  COURSE TYPE Strategics & Planning

 • cousetype

  TARGET Leaders, Strategics manager

 • cousetype

  ESTIMATE RESULT mockup text, etc.

 • cousetype

  IN ACTIONS 5 - 15 people per class

คอร์สอื่นๆ

 • DESIGN THINKING

  DESIGN THINKING

  การคิดเชิงออกแบบ

  Learn More
 • DA VINCI CODE

  DA VINCI CODE

  หลักสูตรอบรมสัมมนา: กิจกรรมการทำงานเป็นทีมสำหรับผู้บริหาร

  Learn More
 • THE LEGENDARY TEAM

  THE LEGENDARY TEAM

  หลักสูตรอบรมสัมมนา : ทีมสร้างตำนาน

  Learn More
PAGE TOP
CONTACT
กรุณาใส่อีเมล์ เพื่อติดตามข่าวสารจากทางเรา