รายละเอียด

ปลุกพลังความคิดเชิงกลยุทธ์และทำให้แผนเป็นจริง


กิจกรรม Pirate of the Caribbean บรรยากาศจำลองการแข่งขันกันเพื่อช่วงชิงความเป็นผู้นำจ้าวแห่งโจรสลัด ที่มีอำนาจและความมั่งคั่งที่สุดในเจ็ดคาบสมุทร กิจกรรมที่กระชากอารมณ์ ความตื่นเต้นเร้าใจ และกดดัน จนกระตุ้นให้คุณปลุกพลังทุกศักยภาพที่มีอยู่ในตัวออกมา และค้นหาสารพัดกลยุทธ์วิธีเพื่อนำไปปฏิบัติได้จริงให้ทีมบรรลุเป้าหมาย KEY CONTENTS 
Goals and Direction 
    • ความสำคัญและพลังของวิสัยทัศน์ 
    • การกำหนดเป้าหมายที่ท้าทายและทิศทางของทีมและองค์กร 
Competitiveness Analysis 
    • การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกและการคาดการณ์อนาคต 
    • การวิเคราะห์ความสามารถในการแข่งขันของทีม 
Strategy Plan 
    • การวางแผนกลยุทธ์ 
    • เกณฑ์สำคัญในการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของแผนกลยุทธ์ 
    • กฎของการวางแผนกลยุทธ์ 
Roles and Responsibility 
    • การกำหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของทีม 
    • การวิเคราะห์ความสามารถและสไตล์การทำงานของทีมงาน 
Strategy Execution 
    • ปัญหาที่พบเสมอในการนำกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ 
    • ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการนำกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ 
Contingency Plan 
    • ความสำคัญของแผนสำรองหรือแผนฉุกเฉิน 
    • เทคนิคการวางแผนสำรองหรือแผนฉุกเฉิน 
Leadership Capabilities 
    • คุณสมบัติของผู้นำที่เก่งงาน เก่งคิด เก่งคน 
    • การพัฒนาทัศนคติพฤติกรรมของผู้นำที่มีผลต่อความสำเร็จของทีม 
Teamwork Effectiveness 
    • การพัฒนาประสิทธิภาพของทีมเพื่อบรรลุเป้าหมาย 
    • การสร้างการมีส่วนร่วมของทีม 
    • การแก้ปัญหาและการตัดสินใจภายในทีม 
    • การสร้างบรรยากาศแห่งความเป็นทีม 

TARGET PARTICIPANTS 
    • ผู้บริหาร 
    • ผู้จัดการ 
    • หัวหน้างาน 
    • ผู้นำทีม 

METHODOLOGY 
    • Workshop 
    • Case Study 
    • Role Play 
    • Participation 


Customer Testimonial

• “วิทยากรสามารถเอาเนื้อหามาผสมกับกิจกรรมได้อย่างลงตัว” 

• “สนุก ได้ทำอะไรที่แปลกใหม่และยังได้รุเรื่องของการวางแผนกลยุทธ์ด้วย”

Customer Reference

 • cousetype

  COURSE TYPE Strategics & Planning

 • cousetype

  TARGET Leaders, Strategics manager

 • cousetype

  ESTIMATE RESULT mockup text, etc.

 • cousetype

  IN ACTIONS 5 - 15 people per class

คอร์สอื่นๆ

 • DESIGN THINKING

  DESIGN THINKING

  การคิดเชิงออกแบบ

  Learn More
 • DA VINCI CODE

  DA VINCI CODE

  หลักสูตรอบรมสัมมนา: กิจกรรมการทำงานเป็นทีมสำหรับผู้บริหาร

  Learn More
 • THE LEGENDARY TEAM

  THE LEGENDARY TEAM

  หลักสูตรอบรมสัมมนา : ทีมสร้างตำนาน

  Learn More
PAGE TOP
CONTACT
กรุณาใส่อีเมล์ เพื่อติดตามข่าวสารจากทางเรา