รายละเอียด

KEY BENEFITS

• กระตุ้นให้เกิดความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันและทุ่มเทเพื่อเป้าหมายร่วมกัน 
• ขยายมุมมองต่อเพื่อร่วมงาน มีความ เข้าอก เข้าใจ กันมากขึ้น ลดความขัดแย้งระหว่างแผนก 
• เสริมสร้างทัศนคติการทำงานเชิงรุกให้ทีมพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงและปรับตัวกับนวัตกรรมในรูปแบบต่างที่จะเกิดขึ้น 
• ได้พัฒนาทักษะการสื่อสารในทีมที่ตรงได้งานแลได้ใจ สร้างบรรยากาศในการทำงานที่ดี 
• เพิ่มความฮึกเหิม เพิ่มแรงใจ


KEY CONTENTS

Module 1: The Golden Castle Construction Competition 
• สร้างทีมงานภายใต้ความขัดแย้งข้อจำกัดและแรงกดดัน 
• ปัจจัยแห่งความสำเร็จของการสร้าง Dedicated & Highly Engaged Team 
• การสะท้อนปัญหาที่ทีมกำลังเผชิญอยู่เพื่อแก้ไขร่วมกัน 
• การแก้ไขปัญหาด้วยแนวทางใหม่ๆ ภายใต้ความคาดหวังที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 
• Key Characteristic and Enabling Factors of A LEGENDARY Team.


Module 2: Creating Condition for People to Perform at their best potential 
• หลักจิตวิทยาง่ายๆ ที่ผู้นำควรรู้ในการสร้างบรรยากาศการที่ทำงานร่วมกันที่ปลอดภัย
   สร้างความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเพื่อบรรลุเป้าหมายร่วมกัน 
• เข้าใจตัวเองและเข้าใจคนอื่นผ่าน 6 Core Human Need 
• แบบฝึกหัดการประเมินและวางแผนการสร้างแรงจูงใจบรรยากาศในการทำงานที่ดึงดูดใจด้วย หลัก 6 Core Human Needs


Module 3: Proactive Mindset & Changes 
(HOW TO WIN & KEEP WINNING through Changes & Challenges) 

• เข้าใจความจำเป็นและธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงต่อความสำเร็จอย่างยั่งยืน 
• วิธีคิดและการทำงานเชิงรุกเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลง 
• เรียนรู้เทคนิคและกระบวนการในการ สร้างความตระหนักรู้และปรับความสนใจมาสู่ สิ่งที่ควบได้ เปลี่ยนจากความกังวล สู่การลงมือทำ


Module 4: Constructive Communication that drive Results and uplift team spirits 
• เข้าใจหลักการแยกแยะเรื่องที่สังเกตได้จริงกับเรื่องในหัว เข้าใจตนเองเข้าใจมุมมองคนอื่นได้ 
• หลักการสร้างธนาคาร Trust
• การพูดตรงที่ไม่แรงทำอย่างไร 
• เรียนรู้และฝึกฝนเทคนิค 
     o การฟังด้วยใจ Emphatic Listening 
     o การให้ข้อมูลป้อนกลับ Fair and Actionable Feedback 


Module 5: Setting Inspiring Vision of Success & Action Plan 
• ประโยชน์และหลักการของการสร้างภาพแห่งความสำเร็จ (Vision of Success) 
• กำหนดเป้าหมายและสิ่งที่จะออกไปทำทันที 
• ข้อจำกัดทางความคิดกับการบรรลุเป้าหมาย 
• สรุปข้อเรียนรู้ทั้งสองวันร่วมกัน 
• การปิดด้วย ทีมสโลแกนเพื่อ สร้างความฮึกเหิม


METHODOLOGY 
• Workshop 
• Case Study 
• Role Play 
• Participation


 TARGET PARTICIPANTS 
• ผู้บริหาร 
• ผู้จัดการ 
• หัวหน้าทีม 
• ผู้นำทีม


 ระยะเวลา 1 วัน (09.00-16.00 น.) 

 จำนวนผู้เข้าอบรม 30 ท่านต่อรุ่น

Customer Reference

 • cousetype

  COURSE TYPE Strategics & Planning

 • cousetype

  TARGET Leaders, Strategics manager

 • cousetype

  ESTIMATE RESULT mockup text, etc.

 • cousetype

  IN ACTIONS 5 - 15 people per class

คอร์สอื่นๆ

 • DESIGN THINKING

  DESIGN THINKING

  การคิดเชิงออกแบบ

  Learn More
 • DA VINCI CODE

  DA VINCI CODE

  หลักสูตรอบรมสัมมนา: กิจกรรมการทำงานเป็นทีมสำหรับผู้บริหาร

  Learn More
 • MANAGING CROSS FUNCTIONAL

  MANAGING CROSS FUNCTIONAL

  หลักสูตรอบรมสัมมนา :  การบริหารการจัดการทีมแบบ CF เพื่อผลลัพธ์ที่สูงสุด

  Learn More
PAGE TOP
CONTACT
กรุณาใส่อีเมล์ เพื่อติดตามข่าวสารจากทางเรา