รายละเอียด

Design Thinking ไม่ได้เป็นเพียงคุณสมบัติพิเศษของนักออกแบบ หรือนักประดิษฐ์ที่ยอดเยี่ยมทางด้านศิลปะวิทยาศาสตร์หรือวิศวกรรมศาสตร์ แต่ Design Thinking หรือการคิดเชิงออกแบบ คือ "กระบวนการคิดที่ใช้การทำความเข้าใจในปัญหาต่าง ๆ อย่างลึกซึ้ง โดยเอาลูกค้าหรือผู้ใช้เป็นศูนย์กลาง และนำเอาความคิดสร้างสรรค์และมุมมองจากคนหลาย ๆ สายงานมาสร้างไอเดีย แนวทางการแก้ไข และนำเอาแนวทางต่าง ๆ นั้นมาทดสอบและพัฒนา เพื่อได้แนวทางหรือนวัตกรรมที่ตอบโจทย์กับผู้ใช้งาน"


Design Thinking ใช้ในการสร้างแนวคิดธุรกิจที่แตกต่างและตรงใจกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเพื่อเพิ่มโอกาสประสบความสำเร็จ ลดความเสี่ยงจาก Unknown Factor ต่าง ๆ ที่มีอยู่ผ่านการค้นหา Customer Insight


นอกจากนี้ เครื่องมือและชุดความคิดแบบนี้ยังสามารถนำมาใช้ในการสร้างคุณค่าของผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ เพื่อให้เกิดความประทับใจจากการใช้งานผลิตภัณฑ์หรือบริการ และมีการซื้อซ้ำหรือบอกต่อกันไป สามารถประยุกต์ใช้งานในองค์กร ทั้งลูกค้าภายในและภายนอกองค์กร เพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ และออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการที่แตกต่างและตรงต่อความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้

Customer Reference

 • cousetype

  COURSE TYPE Strategics & Planning

 • cousetype

  TARGET Leaders, Strategics manager

 • cousetype

  ESTIMATE RESULT mockup text, etc.

 • cousetype

  IN ACTIONS 5 - 15 people per class

คอร์สอื่นๆ

 • DA VINCI CODE

  DA VINCI CODE

  หลักสูตรอบรมสัมมนา: กิจกรรมการทำงานเป็นทีมสำหรับผู้บริหาร

  Learn More
 • THE LEGENDARY TEAM

  THE LEGENDARY TEAM

  หลักสูตรอบรมสัมมนา : ทีมสร้างตำนาน

  Learn More
 • MANAGING CROSS FUNCTIONAL

  MANAGING CROSS FUNCTIONAL

  หลักสูตรอบรมสัมมนา :  การบริหารการจัดการทีมแบบ CF เพื่อผลลัพธ์ที่สูงสุด

  Learn More
PAGE TOP
CONTACT
กรุณาใส่อีเมล์ เพื่อติดตามข่าวสารจากทางเรา