รายละเอียด

จุดบอดที่สุดทางการคิด (Blind spot) ที่ทำให้องค์กรไม่ประสบความสำเร็จคือ การขาดการคิดอย่างเป็นระบบ การคิดที่จะเชื่อมโยงเหตุและผลในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น สู่การคาดเดาเหตุการณ์ในอนาคตอย่างแม่นยำ 

ผู้บริหารที่ดีและเก่ง จึงต้องมีวิสัยทัศน์ของการคิดเชิงระบบ สามารถมองภาพรวมได้ (Holistic view) เจาะลึกได้ถึงรากเหง้าของปัญหา ทำให้แก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็วและตรงจุด โดยมองทุกอย่างเป็นวงจรที่เชื่อมโยงกัน (LOOP)
Customer Testimonial

• หลักสูตรนี้ช่วยให้นำไปวางแผนการทำงานอย่างเป็นระบบ ปรับใช้ได้ทุกด้านทั้งชีวิตประจำวันและการทำงาน 
• หลักสูตรนี้ ช่วยในเรื่องของวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาให้หลักการคิดในการวางระบบงาน

Customer Reference

 • cousetype

  COURSE TYPE Strategics & Planning

 • cousetype

  TARGET Leaders, Strategics manager

 • cousetype

  ESTIMATE RESULT mockup text, etc.

 • cousetype

  IN ACTIONS 5 - 15 people per class

คอร์สอื่นๆ

 • DESIGN THINKING

  DESIGN THINKING

  การคิดเชิงออกแบบ

  Learn More
 • DA VINCI CODE

  DA VINCI CODE

  หลักสูตรอบรมสัมมนา: กิจกรรมการทำงานเป็นทีมสำหรับผู้บริหาร

  Learn More
 • THE LEGENDARY TEAM

  THE LEGENDARY TEAM

  หลักสูตรอบรมสัมมนา : ทีมสร้างตำนาน

  Learn More
PAGE TOP
CONTACT
กรุณาใส่อีเมล์ เพื่อติดตามข่าวสารจากทางเรา