รายละเอียด

"ถ้าอยากสร้างผู้ตามให้สั่งการ ถ้าอยากสร้างผู้นำให้ใช้การโค้ช"


โดยปกติคนเราใช้ศักยภาพของตัวเองเพียง 10 เปอร์เซ็นต์เท่านั้น เมื่อเทียบกับศักยภาพทั้งหมดที่ตัวเองมี

ดังนั้นการโค้ช จึงเป็นทักษะสำคัญของผู้นำที่ดีเพื่อใช้ในการพัฒนาศักยภาพของทีมในระยะยาว หากมีการโค้ชที่ถูกต้อง

จะสามารถกระตุ้นให้ทีมสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเอง ได้พัฒนาวิธีคิดและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจนเกิดผลงานใหม่

ผลลัพธ์ใหม่ที่มีประสิทธิภาพและบริษัทจะมีผลประกอบการที่ก้าวกระโดดอย่างแน่นอน

Customer Testimonial

• หลักสูตรนี้ทำให้ ทราบว่า การที่จะพัฒนาลูกน้องได้นั้น ไม่ใช่การบอกให้ทำ แต่เป็นการทำให้ลูกน้องคิดแก้ปัญหาเองได้มากกว่า ซึ่งถือว่า เป็นการเพิ่มศักยภาพให้ ลูกน้องด้วย
• หลักสูตรนี้ สอนให้รู้จักความแตกต่าง ของการตั้งคำถาม ว่า การตั้งคำถามที่ดี ควรทำอย่างไร และจะเป็นการชี้นำให้งานมีประสิทธิภาพได้อย่างไร 
• วิทยากรที่สอนหลักสูตรนี้ สอนเข้าใจง่ายนำไปปฏิบัติใช้ได้จริง และ ยังเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการ โค้ช ที่ผ่านการอบรมมาแล้วจากต่างประเทศ

Customer Reference

 • cousetype

  COURSE TYPE Strategics & Planning

 • cousetype

  TARGET Leaders, Strategics manager

 • cousetype

  ESTIMATE RESULT mockup text, etc.

 • cousetype

  IN ACTIONS 5 - 15 people per class

คอร์สอื่นๆ

 • DESIGN THINKING

  DESIGN THINKING

  การคิดเชิงออกแบบ

  Learn More
 • DA VINCI CODE

  DA VINCI CODE

  หลักสูตรอบรมสัมมนา: กิจกรรมการทำงานเป็นทีมสำหรับผู้บริหาร

  Learn More
 • THE LEGENDARY TEAM

  THE LEGENDARY TEAM

  หลักสูตรอบรมสัมมนา : ทีมสร้างตำนาน

  Learn More
PAGE TOP
CONTACT
กรุณาใส่อีเมล์ เพื่อติดตามข่าวสารจากทางเรา