รายละเอียด

ความสามารถของทีมจะเพิ่มเป็นทวีคูณ   เมื่อผู้นำสามารถสร้างแรงจูงใจให้กับตัวเอง  และสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนในทีมได้  

 เกิดการกระตุ้นให้เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่สร้างสรรค์ของคนในองค์กร   และมีไฟในการทำงานที่มีประสิทธิภาพอยู่ในทิศทางที่บริษัทต้องการ และมุ่งสู่ความสำเร็จของเป้าหมาย


KEY BENEFITS 
•  ตระหนักถึงความสำคัญการเป็นผู้นำที่มีบทบาทในการสร้างแรงจูงใจให้ทีมงาน 
•  สามารถสร้างค่านิยมร่วมกันเพื่อความสำเร็จของทีม 
•  เรียนรู้จิตวิทยาและเทคนิคการสร้างแรงจูงใจด้วยวิสัยทัศน์ 
•  พัฒนาเทคนิคการเอาชนะใจทีมงาน 
•  ปรับเปลี่ยนมุมมองและพัฒนาตนเองให้เป็นผู้นำทีมอย่างมีประสิทธิภาพ 
•  เข้าใจเทคนิคการสร้างแรงจูงใจให้ทีมงานด้วยการมอบหมายงาน 
•  นำพาทีมงานและองค์กรไปสู่เป้าหมายร่วมกันได้อย่างมั่นใจ


KEY CONTENTS 
•  ความสำคัญของผู้นำกับการสร้างแรงจูงใจ 
•  5 เหตุผลหลักที่พนักงานลาออกจากองค์กร 
•  ทัศนคติและพฤติกรรมของผู้นำที่ส่งผลต่อขวัญและกำลังใจของทีม 
•  การสร้างค่านิยมร่วมกัน 
•  ความสำคัญของค่านิยมที่มีต่อความสำเร็จของทีมและองค์กร 
•  การบริหารจัดการค่านิยมที่เหมือนกันและแตกต่าง 
•  การปลูกฝังค่านิยมที่สำคัญ 
•  การสร้างแรงจูงใจด้วยวิสัยทัศน์และการสื่อสาร 
•  พลังของวิสัยทัศน์ต่อพฤติกรรมการทำงานของคน 
•  การสื่อสารวิสัยทัศน์กับทีมงาน 
•  การค้นหาความแรงจูงใจของทีมงาน 
•  ปิรามิดแรงจูงใจของมนุษย์ 
•  การถามคำถามและการรับฟังความคิดเห็น 
•  การสร้างแรงจูงใจด้วยการมอบอำนาจ 
•  อุปสรรคของการมอบอำนาจ 
•  บันได 4 ขั้นของการมอบอำนาจ 
•  กระบวนการมอบอำนาจ 
•  การสร้างแรงจูงใจด้วยการการเติบโตและการพัฒนา 
•  เส้นทางแห่งอนาคตและการพัฒนา 
•  รูปแบบการพัฒนาทีมงานและการวัดผลลัพธ์ 

METHODOLOGY  
•  Workshop 
•  Case Study 
•  Role Play 
•  Participation 

TARGET PARTICIPANTS 
•  ผู้บริหาร 
•  ผู้จัดการ 
•  หัวหน้างาน 
•  ผู้นำทีม

ระยะเวลา 1 วัน (09.00-16.00 น.) 
จำนวนผู้เข้าอบรม 30 ท่านต่อรุ่น

Customer Testimonial

• หลักสูตรนี้ ทำให้รู้ว่า การเป็นผู้นำที่ดีนั้น นอกจากจะทำงานได้ดีแล้วเรายังต้องสร้างกำลังใจให้ลูกน้องและทีมงานได้ด้วย เพื่อให้เค้าอยากทำงานด้วยตัวเองไม่ใช่เป็นเจ้านายที่ลูกน้องไม่รัก 
• หลักสูตรนี้ ทำให้รู้ว่า การสร้างแรงจูงใจให้ทีมงานนั้น สอนให้รู้ว่าเราต้องมองหาความต้องการว่าทีมงานต้องการอะไรเราจึงจะสามารถนำมาพัฒนาเพื่อสร้างแรงจูงใจ ให้ลูกทีมทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
• วิทยากรทำให้ รู้ว่า การสร้างแรงจูงใจในการทำงานให้ลูกทีมนั้นไม่ใช่เรื่องงานแต่ก็ไม่ใช่เรื่องยากและ ข้อดีของการสร้างแรงจูงใจให้ลูกทีมคืออะไร และหากว่า เราไม่สร้างแรงจูงใจให้ลูกทีมแล้วจะเป็นอย่างไร

Customer Reference

 • cousetype

  COURSE TYPE Strategics & Planning

 • cousetype

  TARGET Leaders, Strategics manager

 • cousetype

  ESTIMATE RESULT mockup text, etc.

 • cousetype

  IN ACTIONS 5 - 15 people per class

คอร์สอื่นๆ

 • DESIGN THINKING

  DESIGN THINKING

  การคิดเชิงออกแบบ

  Learn More
 • DA VINCI CODE

  DA VINCI CODE

  หลักสูตรอบรมสัมมนา: กิจกรรมการทำงานเป็นทีมสำหรับผู้บริหาร

  Learn More
 • THE LEGENDARY TEAM

  THE LEGENDARY TEAM

  หลักสูตรอบรมสัมมนา : ทีมสร้างตำนาน

  Learn More
PAGE TOP
CONTACT
กรุณาใส่อีเมล์ เพื่อติดตามข่าวสารจากทางเรา