รายละเอียด

หลายองค์กรให้ความสนใจและสนับสนุนให้มีการฝึกอบรมในเรื่องการสร้างและพัฒนาทีมงานอย่างจริงจัง เหตุเพราะสังคมและสภาพแวดล้อมที่เราเกี่ยวข้องมีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องและตลอดเวลา พนักงานในองค์กรจึงต้องปรับเปลี่ยนตนเองให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งความคิด พฤติกรรม และทักษะความสามารถของคนในทีม การมีทีมงานที่เข้มแข็ง และรักใคร่ผูกพันกัน สิ่งเหล่านี้จะเป็นโจทย์ที่ท้าทายผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานที่จะช่วยกัน เพื่อให้ทุกคนสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีความสุขและเกิดความสำเร็จ


KEY BENEFITS 
• เปลี่ยนทัศนคติการทำงานเป็นทีมเชิงรุกทันเทรนด์กระแสโลก 
• เพิ่มศักยภาพของทีม ด้วยกิจกรรมกระตุ้นวิธีคิดและความรู้สึกที่มีต่อกัน 
• สร้างบทบาทผู้นำและผู้ตามในทีมจากหลักจิตวิทยา 
• จูงใจทีมงาน ให้จัดการปัญหาและข้อขัดแย้งอย่างมีประสิทธิภาพ 
• ทำงานไหลลื่นเป็นระบบ จากการสื่อสารทรงพลังของทีม 
• สร้างขวัญและกำลังใจให้ทีมงานด้วยทฤษฏีความต้องการ Law of Maslow
  

KEY CONTENTS 
• แนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการบริหารและการทำงานเป็นทีม 
• เทคนิคการสร้างขวัญและกำลังใจให้ทีมงาน 
• การสร้างการมีส่วนร่วมและจิตสำนึกของการเป็นเจ้าของทีม 
• Law of Maslow ทฤษฏีความต้องการขั้นพื้นฐานของมนุษย์ 
• เจตคติและการปรับเปลี่ยน (เจตคติต่อตนเองและผู้อื่น) 
• การสร้างความไว้วางใจในผู้อื่น 
• Trust self and others 
• การเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์เมื่อต้องอยู่ร่วมกัน 
• การสร้างบรรยากาศแห่งความไว้วางใจในทีม 


METHODOLOGY 
• Workshop 
• Case Study 
• Role Play 
• Participation 


TARGET PARTICIPANTS 
• ผู้บริหาร 
• ผู้จัดการ 
• หัวหน้างาน 
• ผู้นำทีม 


ระยะเวลา 1 วัน (09.00-16.00 น.) 
จำนวนผู้เข้าอบรม 30 ท่านต่อรุ่น

Customer Reference

 • cousetype

  COURSE TYPE Strategics & Planning

 • cousetype

  TARGET Leaders, Strategics manager

 • cousetype

  ESTIMATE RESULT mockup text, etc.

 • cousetype

  IN ACTIONS 5 - 15 people per class

คอร์สอื่นๆ

 • DESIGN THINKING

  DESIGN THINKING

  การคิดเชิงออกแบบ

  Learn More
 • DA VINCI CODE

  DA VINCI CODE

  หลักสูตรอบรมสัมมนา: กิจกรรมการทำงานเป็นทีมสำหรับผู้บริหาร

  Learn More
 • THE LEGENDARY TEAM

  THE LEGENDARY TEAM

  หลักสูตรอบรมสัมมนา : ทีมสร้างตำนาน

  Learn More
PAGE TOP
CONTACT
กรุณาใส่อีเมล์ เพื่อติดตามข่าวสารจากทางเรา