รายละเอียด

"ไม่มีนักกลยุทธ์ที่เก่งหรือไม่เก่ง มีแต่นักกลยุทธ์ที่ใช้ Data เป็นหรือไม่เป็นเท่านั้น"


“รู้เขา รู้เรา รบร้อยครั้ง ชนะร้อยครั้ง” เพื่อสร้างความได้เปรียบคู่แข่ง และสามารถทำงานเชิงรุกได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นักการตลาดจะต้องสามารถวางแผนยุทธศาสตร์การตลาดได้อย่างแม่นยำ

“Marketing Intelligence” จึงเป็นหลักสูตรสำคัญของนักการตลาด ที่จะช่วยสร้างโอกาสในทางธุรกิจ

จากการแสวงหาข้อมูลข่าวสารด้านการตลาดอย่างรวดเร็วและประเมินคู่แข่งได้ถูกต้อง

อย่าง “รู้เขา รู้เรา” เพื่อวางแผนกลยุทธ์ให้บรรลุเป้าหมาย

Customer Testimonial

• มีเทคนิคในการล้วงข้อมูลจากคู่แข่งอย่างแยบยล 
• ได้ไอเดียเพิ่มในการหาลู่ทางเพื่อให้ได้ข้อมูลของคู่แข่ง

Customer Reference

 • cousetype

  COURSE TYPE Strategics & Planning

 • cousetype

  TARGET Leaders, Strategics manager

 • cousetype

  ESTIMATE RESULT mockup text, etc.

 • cousetype

  IN ACTIONS 5 - 15 people per class

คอร์สอื่นๆ

 • DESIGN THINKING

  DESIGN THINKING

  การคิดเชิงออกแบบ

  Learn More
 • DA VINCI CODE

  DA VINCI CODE

  หลักสูตรอบรมสัมมนา: กิจกรรมการทำงานเป็นทีมสำหรับผู้บริหาร

  Learn More
 • THE LEGENDARY TEAM

  THE LEGENDARY TEAM

  หลักสูตรอบรมสัมมนา : ทีมสร้างตำนาน

  Learn More
PAGE TOP
CONTACT
กรุณาใส่อีเมล์ เพื่อติดตามข่าวสารจากทางเรา