PUBLIC COURSE

 • Rocket Growth Strategy
 • Rocket Growth Strategy

  "The essence of strategy is choosing what not to do."


  เมื่อสภาพแวดล้อมของตลาดและธุรกิจเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก ทุกองค์กรต้องเร่งปรับตัวปรับกลยุทธ์การตลาดที่ตอบโจทย์เพื่อความอยู่รอดและหลีกเลี่ยงสงครามราคา เพราะการตลาดไม่ใช่แค่การยิงแอดหรือการลดแลกแจกแถม แต่ยังมีเคล็ดลับหรือหลักการสำคัญอีกมากมายที่หากคุณเข้าใจแล้ว คุณก็จะสามารถรบชนะในทุกสนามรบ มาเรียนรู้หัวใจสำคัญของการตลาดจากกูรูตัวจริงที่หาตัวจับได้ยากในหลักสูตร Rocket Growth หลักสูตรที่ออกแบบมาเพื่อก้าวสู่การเป็นนักการตลาดที่เป็นปลาตัวจริง (Real Fish) ที่จะเอาชนะปลาตัวปลอมในตลาด (Unreal Fish) ให้ได้


  "อบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom"

COURSE MAIN CONCEPT

 • Rocket Growth Strategy
 • หลักสูตรเข้มข้นเรียนกับกูรูตัวจริง 2 วันเต็มโดยมี Assignment ที่มาพร้อม Framework ให้ผู้เข้าอบรมแต่ละกลุ่มได้ทดลองฝึกปฏิบัติวางแผนกลยุทธ์การเติบโตโดยเอาข้อมูลจริงของบริษัทมานำเสนอกันจริงในวันที่สามของการอบรม


  เนื้อหาการอบรมมุ่งเน้นให้นักการตลาดเข้าใจแก่นของการหา Customer Insight ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของการตลาดที่ประสบความสำเร็จ มีกรณีศึกษาที่ทำให้เห็นความแตกต่างระหว่างกลยุทธ์ที่ดีและแทคติกที่ใช่ ห้ากลยุทธ์การทำการศึกในน่านน้ำสีแดงเพื่อหนีสงครามราคา กลยุทธ์การสร้างความแตกต่างในสินค้า (Product Strategy) กลยุทธ์การสื่อสาร (Communication Strategy) กลยุทธ์การสร้างประสบการณ์ให้ลูกค้า (Experience Strategy) และกลยุทธ์การสร้างนวัตกรรม (Innovation Strategy)


  หลักสูตรกลยุทธ์การเติบโตสำหรับนักการตลาดที่ Aim High และไม่พอใจกับ Average Results

จุดเด่นของหลักสูตรนี้

 • Effective Practical Approach

  พบกับลายแทงขุมทรัพย์ด้านการตลาดที่จะทำให้คุณเกิด Aha Moment ที่นำไปสู่การเติบโตทางธุรกิจ

 • Experience Sharing

  ค้นพบ Big Ideasจากกูรูที่มีประสบการณ์จริงในการวางแผนกลยุทธ์ให้กับบริษัทชั้นนำในประเทศไทย

 • Exercise & Workshop

  เน้นกรณีศึกษาจริงจากสถานการณ์ปัจจุบันเพื่อเห็นเส้นทางไปต่อยอดสร้างการเติบโตของธุรกิจได้จริง

รายละเอียดอื่นๆ เกี่ยวกับหลักสูตรนี้

 • เนื้อหาหลักสูตร
 • สิ่งที่ได้รับจากหลักสูตรนี้
 • หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ
 • วิทยากร
 • รีวิวจากผู้เรียน

เนื้อหาหลักสูตร : Rocket Growth Strategy

 • Rocket Growth Strategy
 • หลักสูตร Rocket Growth มีแก่นของเนื้อหาด้านการตลาดที่ตรงประเด็น (Hit to the Points) สั้นกระชับ (Precise) และมีตัวอย่างกรณีศึกษาที่หลากหลาย (Case Study)

  เนื้อหาหลักจะประกอบด้วยกลยุทธ์สามประการคือ


  1. Core Strategy ซึ่งเป็นหัวใจพื้นฐานสามประการคือ Goals, Strategy, Tactics

  2. Winning Strategy ที่ต้องวิเคราะห์สามด้านคือ Customer’s Needs, Core Competency, Competitive Landscape

  3. Marketing Strategy ซึ่งประกอบด้ว Product Strategy-Communication Strategy-Innovation Strategy


  "อบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom"

 • CORE STRATEGY

  • เข้าใจ ความแตกต่างของ Strategy VS tacticsที่นำไปสู่ชัยชนะทางการตลาด

  • เรียนรู้ วิธีคิดในการค้นหากลยุทธ์การตลาดหลากหลายรูปแบบที่ใช้งานได้จริงเรียนรู้การตลาดที่ทรงพลัง 1+1= 100

  • ยกระดับทักษะ ให้ผู้บริหารสร้างผลลัพธ์ใหม่ที่เหนือกว่าให้กับองค์กร

 • WINNING STRATEGY

  • รู้เขา เราจะค้นหาความต้องการที่แท้จริงของลูกค้าได้อย่างไร ?

  • รู้เรา จุดแข็งของเราคืออะไร? แล้วจะพัฒนาต่อยอดได้อย่างไร ?

  • รู้สนาม อะไรคือกุญแจสำคัญที่จะทำให้เราขยายตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ?

 • MARKETING STRATEGY

  • ให้คุณเข้าใจแก่นของกลยุทธ์และนำไปใช้อย่างทรงพลัง

        o Red, Blue and White Ocean Strategy

        o Product Strategy

        o Communication Strategy

        o Digital and Innovation Strategy

สิ่งที่ได้รับจากหลักสูตร

 • 1

  ได้แนวทางในการออกแบบกลยุทธ์การตลาดให้บริษัทเติบโตได้จริง

 • 2

  เรียนรู้แก่นของการออกแบบ Marketing Strategy ที่เหมาะสมกับธุรกิจของคุณ

 • 3

  เข้าใจกลยุทธ์การตลาด Product Strategy, Communication Strategy และ Innovation Strategy

 • 4

  เพิ่มมุมมองและได้ไอเดียจากกูรูตัวจริงที่มีประสบการณ์ในการทำกลยุทธ์ให้กับหลากหลายธุรกิจ

 • 5

  กลุ่มปิดแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และยังมี Mentor ชื่อดัง นักการตลาดแถวหน้า ที่จะคอยให้คำปรึกษาคุณ

 • 6

  ฝึกลงมือวางแผนจริงจากโจทย์ที่กำลังทำงาน เมื่อเรียนจบมีแผนงานเบื้องต้นที่สามารถนำไปปฏิบัติต่อได้เลย

 • 7

  ได้รับเอกสารประกอบการสอนที่มีลิขสิทธิ์จากสถาบันและProgram Materialsต่างๆที่ใช้ระหว่าง Workshop

 • 8

  เข้าใจและกำหนด Strategy ทางการตลาดได้อย่างตรงจุด เพื่อนำไปสร้าง Tactics ที่สอดคล้องกัน

หลักสูตรนี้เหมาะกับใคร

 • Entrepreneurs

  เจ้าของกิจการที่อยากจะพัฒนามุมมองแนวคิดด้านการตลาด

  เพื่อปรับตัวให้เท่าทันกับความเปลี่ยนแปลงทั้งในแง่ของธุรกิจแบบB2B และ B2C

 • Senior Marketing Executives

  ผู้บริหารที่ดูแลงานด้านการตลาดแขนงต่างๆ ที่อยู่ในระดับ

  Manager /Director เป็นต้นไปและอยู่ในองค์กรขนาดใหญ่

 • Senior Executives in Charge of Technology or R&D

  ผู้บริหารที่ดูแลด้านดิจิตอลหรือการสร้างนวัตกรรมในองค์กร

  เช่น แพลตฟอร์ม เวปไซต์ หรือ แอพพลิเคชั่น โซลูชั่นประเภทต่างๆ ขององค์กร

 • Senior Executives in Charge of Digital Transformation

  ผู้บริหารองค์กรที่เริ่มใช้ประโยชน์จากดิจิตอล เช่น มีสินค้าหรือบริการผ่านช่องทาง

  ออนไลน์แบบเต็มรูปแบบหรือเริ่มมีการทำ Digital Transformation ในองค์กร

  เช่น กำลังเริ่มต้น พัฒนา สินค้า บริการ แพลตฟอร์ม

วิทยากร

 • คุณบังอร สุวรรณมงคล
 • คุณบังอร สุวรรณมงคล

  วิทยากรหลัก

  คุณบังอร สุวรรณมงคล เป็น Human Insight-Based Strategist คนสำคัญในประเทศไทย ปัจจุบันเป็น CEO and Founder ของ Hummingbirds Consulting

  บริษัทที่ปรึกษาด้านการวางแผนกลยุทธ์การตลาดผ่านการเข้าใจกลุ่มเป้าหมาย

  โดยมีประสบการณ์การทำงานให้กับหลากหลายวงการ จึงมั่นใจได้ว่าคุณจะได้เคล็ดลับและวิธีคิดที่ถูกต้องจากคนทำงานจริง

 • ดร.ชัยพัชร์ เลิศรักษ์ทวีกุล
 • ดร.ชัยพัชร์ เลิศรักษ์ทวีกุล

  วิทยากร

  ดร.ชัยพัชร์ เลิศรักษ์ทวีกุล เป็นวิทยากรระดับแถวหน้าของประเทศไทยที่มีความเชี่ยวชาญในการบรรยายที่เข้าใจง่าย เนื้อหาลงลึกและสามารถนำไปใช้งานได้ทันที (Simple-Deep-Practical) 


  ดร.ชัยพัชร์ มีความโดดเด่นใน 3 ด้านคือการพัฒนาภาวะผู้นำ Leadership Development การโค้ชผู้บริหารเป็นกลุ่ม Group Coaching และการยกระดับประสิทธิภาพด้านการขาย Sales Effectiveness 

  ประสบการณ์ในการบรรยายกว่า 15 ปี ของ ดร.ชัยพัชร์ ครอบคลุมอุตสาหกรรมชั้นนำมากมายอาทิ ธนาคาร สถาบันการเงิน ธุรกิจประกันชีวิตและประภันภัย ธุรกิจพลังงาน อุปโภคบริโภคเสื้อผ้าแฟชั่น ธุรกิจโรงแรมท่องเที่ยว Telecom อาหารและเครื่องดื่ม อสังหาริมทรัพย์ วัสดุก่อสร้าง โรงพยาบาล ธุรกิจจัดส่ง Start Up หน่วยงานภาครัฐ 

  ปัจจุบัน ดร.ชัยพัชร์ เป็นกรรมการผู้จัดการ DeOne Academy จบการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโทที่คณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาเอกที่คณะรัฐประศาสนศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยราชฎักสวนดุสิต ได้รับ Certificate in Social and Economics Development ที่มหาวิทยาลัยปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน Certificate in Leadership Development จากสถาบัน LMI ประเทศสหรัฐอเมริกา Certificate in NLP Coaching จาก American Board of NLP ประเทศสหรัฐอเมริกา ดร.ชัยพัชรเคยทำงานที่ SCG, Tesco Lotus และ Lafarge Group (France)

Customer Reference

 • Rocket Growth Strategy

ภาพบรรยากาศการเรียน

 • SPECIAL PRICE
 • 48,000 บาท
 • สมัครตอนนี้ ! เหลือ
 • 35,000 บาท
 • วันที่ 10-11 พฤศจิกายน, Follow up 26 พฤศจิกายน 256
 • อบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom
 • Handout สื่อการสอน
 • เนื้อหาตรงกลุ่มเป้าหมาย
 • สามารถนำสิ่งที่ได้รับไปลองใช้ในการทำงานจริง
Rocket Growth Strategy

SPECIAL PROMOTION

Early Bird 35,000 บาท (สมัครก่อนวันที่ 11 ตุลาคม 2564)

ขอรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติม

กรุณากรอกเป็นภาษาไทย และกรอกทุกข้อที่มีครื่องหมาย*

Rocket Growth Strategy

-->

หลักสูตรที่ต้องการ (Course) *

ชื่อบริษัท / องค์กร (Company Name) *

ประเภทธุรกิจ (Business Type) *

ชื่อ / นามสกุล (Firstname / Lastname) *

ตำแหน่ง (Position)

อีเมล์์ (Email) *

โทร / แฟกซ์ (Tel/Fax) *หลักสูตรอื่นๆ

PAGE TOP
CONTACT
กรุณาใส่อีเมล์ เพื่อติดตามข่าวสารจากทางเรา